Search
Main Menu
 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Minimize FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบแรก ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าเจรจาด้านการค้าสินค้าให้แล้วเสร็จ ในกลางปี 2560
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – กันยายน 2558
เอกชนญี่ปุ่นเข้าพบ รมว.พาณิชย์ ยืนยันเดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จับมือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47
การค้าสินค้าเสรีในอาเซียนพร้อมรับ AEC
อาเซียนและเกาหลีใต้เตรียมความพร้อมเปิดมิติใหม่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
อาเซียน - รัสเซียกำหนดแผนงานหลังปี 2015 สานต่อการกระชับความสัมพันธ์การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย
รัฐมนตรี 16 ชาติ ปลดล็อคการเจรจา RCEP คาดเจรจาแล้วเสร็จในปี 2016
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เมษายน-มิถุนายน 2558