Search
Main Menu

QR Code

QR Code

QR Code FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจา FTA รอบที่ 2 มุ่งเป้าหมายสำเร็จภายในปี 2561 เพื่อฉลองสัมพันธ์สองฝ่ายครบรอบ 60 ปี
สหภาพยุโรปพิจารณารื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป
‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 11 ที่อาร์เจนตินา เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้า WTO ให้โปร่งใส เป็นธรรม
‘พาณิชย์’ ล่องใต้บุก 3 จังหวัดชายแดน ผลักดันฮาลาลไทยสู่ตลาด FTA
‘พาณิชย์’ เชิญชวนเอกชนเร่งใช้สิทธิ FTA อาเซียน – จีน พร้อมจัดทัพลุยตลาดเมืองหลัก – เมืองรอง
พาณิชย์’ ลุ้นสรุปผล FTA ไทย-ปากีสถาน หวังดันมาตรฐานสินค้าฮาลาลไทยเข้าตลาดมุสลิมใหญ่อันดับ 2 ของโลก
อาเซียน-ญี่ปุ่น ปิดดีลเจรจาค้าเสรีบริการและการลงทุน
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถกอนาคต AEC
อาเซียนและฮ่องกง สานสัมพันธ์เศรษฐกิจหน้าใหม่ในฐานะคู่ค้า FTA
รัฐมนตรีเอเปคดันแผนงานเน้นส่งเสริม MSMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงทางอาหาร