Search
Main Menu
 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Minimize
 AEC News Alerts Minimize

      

Free counter and web stats


 FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กำหนดการประชุมระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ 25 พฤศจิกายน 2557)
กัมพูชาชวนนักธุรกิจไทยลงทุนสาขาสิ่งทอ รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
ฮ่องกงหวังสรุปการเจรจาอาเซียน – ฮ่องกง เอฟทีเอ ในปี 2559 ตามเป้า
รัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียนำนักธุรกิจเยือนไทยปีหน้าขยายการค้าการลงทุน
ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคปี 2557
‘พาณิชย์’ หนุนไทยเจาะแหล่งวัตถุดิบใน LDCs
กรมเจรจาฯ ส่งเสริมเกษตรกรไทย : พัฒนาสู่การส่งออก
สรุปผลการสำรวจธุรกิจในไทยเกี่ยวกับปัญหามาตรการที่มิใช่ภาษีภายใต้โครงการสำรวจและศึกษามาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs Survey) ของ International Trade Centre
กรมเจรจาฯ สร้างโอกาสให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พัฒนาความรู้สู่ประชาชนในท้องถิ่น
นักธุรกิจสหรัฐฯ เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยพร้อมขยายการลงทุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน