Search
Main Menu FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รัฐมนตรี RCEP ร่วมถกหวังเป้าหมายสำเร็จปลายปีนี้
ชูธงความสำเร็จความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ในปีที่ 25
รัฐมนตรี RCEP ร่วมถกหวังเป้าหมายสำเร็จปลายปีนี้
อาเซียน-สหรัฐฯ เดินหน้ายกระดับพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับอาเซียน ฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มุ่งทบทวนความตกลงฯ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
อาเซียน – ฮ่องกง เปิดศักราชใหม่ ในฐานะประเทศคู่ค้า FTA
อาเซียนจับมือเกาหลีใต้ ฉลองเปิดเสรีครบรอบ 10 ปี พร้อมเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม
อาเซียน-จีน จับมือเดินหน้าเน้นความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง ฉลองอาเซียน 50 ปี
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560
‘พาณิชย์’ เผยผลการเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบที่ 8 คืบหน้า ตั้งเป้าให้เสร็จภายในปีนี้