Search
Main Menu
 AEC News Alerts Minimize

      

 NTB Alert Minimize

      

Free counter and web stats


 FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
WTO มีเฮ เมื่อความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐฉบับปรับปรุง เข้าสู่โหมดการบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว
รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report) โครงการศึกษาแนวทางและผลกระทบของการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป
“โครงการศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต” โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(1 ส.ค. 2556)
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์-เลสเต
เกาะติดการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 4 ผลการเจรจาคืบหน้า คาดสรุปผลภายในสิ้นปี 2558
‘อาเซอร์ไบจาน’ เตรียมจ่อเข้าเป็นสมาชิกใหม่ WTO
ไทย - ลาว หารือความร่วมมือ สร้างสัมพันธ์ค้าชายแดน
SMEs พังงา เช็คความพร้อม “จะรุ่งหรือร่วงใน AEC”
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557
GMO : EU vs USA ในเวที TTIP และผลกระทบต่อไทย