Search
Main Menu FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ไทย-นิวซีแลนด์ ร่วมลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ไทย-ตุรกี เดินหน้าประกาศเจรจา FTA ตั้งเป้าจบปลายปีหน้า
ไทย-ตุรกีเดินหน้า FTA เร่งขยายการค้าสองเท่า ในสามปี
ไทย-ตุรกี เดินหน้าประกาศเจรจา FTA ตั้งเป้าจบปลายปีหน้า
วารสารการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
ไทย – เวียดนาม เร่งรัดความร่วมมือเพื่อขยายผลของความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
USABC ยกทัพนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาพบพาณิชย์ ย้ำสานต่อพันธมิตรการค้า
ไทย-ญี่ปุ่นจับมือเดินหน้าหุ้นส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย-ปากีสถาน เร่งเดินหน้าหาข้อสรุปเจรจา FTA ภายในปีนี้
ไทย-บาห์เรน เร่งขยายการค้าและการลงทุน ฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์